AVÍS LEGAL DE www.savvilaro.com0. OBJECTE I ACEPTACIÓ

El present avís legal regula l’ús i utilització del lloc web www.savvilaro.com (en endavant, LA WEB), del que és titular S A V SERRALLERIA I ALUMINI VILARO SL (en endavant, SAV VILARÓ).

La navegació pel lloc web de SAV VILARÓ li atribueix la condició d’usuari del mateix i comporta la seva acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions publicades en aquest avís legal, advertint que aquestes condicions podran ser modificades sense notificació prèvia per part de SAV VILARÓ, en aquest cas es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antel•lació possible.

Per això és recomanable llegir atentament el seu contingut en cas de desitjar accedir i fer ús de la informació i dels serveis oferts des d’aquest lloc web.

L’usuari a més, s’obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal, i respondrà enfront a SAV VILARÓ o enfront a tercers, de qualsevols danys i perjudicis que poguessin causar-se com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. Qualsevol utilització diferent a l’autoritzada està expressament prohibida, podent SAV VILARÓ denegar o retirar l’accés i el seu ús en qualsevol moment.

1. IDENTIFICACIÓ I COMUNICACIÓ

EL SAV VILARÓ, en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li informa que:

- La seva denominació social és: S A V SERRALLERIA I ALUMINI VILARO SL.

- El seu nom comercial és: SAV VILARÓ

- El seu CIF és: B61334611

- El seu domicili social està a: C/ Indústria, 11-13 Pol. Ind. La Quintana - 08504 Sant Julià de Vilatorta - Barcelona

- Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 29724; Foli 77; Secció 8; Fulla B161182; Inscripció 1a. Per a comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

Telèfon: 938888178

E-mail: agnesvilaro@savvilaro.com

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i SAV VILARÓ es consideraran eficaces, a tots els efectes, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.

2. CONDICIONS D’ACCÉS I UTILIZACIÓ

El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït. No obstant, SAV VILARÓ pot condicionar la utilització d’alguns dels serveis oferts a la seva web al previ emplenament del corresponent formulari.

L’usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a SAV VILARÓ i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis de SAV VILARÓ i a no emprar-los per a, entre altres:

a) Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.

b) Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de SAV VILARÓ o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals SAV VILARÓ presta els seus serveis.

c) Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics de SAV VILARÓ o de tercers i, en el seu cas, extreure informació.

d)Vulnerar els drets de propietat intel•lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de SAV VILARÓ o de tercers.

e) Suplantar la identitat de qualsevol altre usuari.

f) Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició de, o qualsevol altra forma de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

g) Recollir dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitats de venda o unes altres de naturalesa comercial sense que intervingui la seva prèvia sol•licitud o consentiment.

Tots els continguts del lloc web, com textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany a SAV VILARÓ, sense que puguin entendre's cedits a l'usuari cap dels drets d'explotació sobre els mateixos més enllà de l'estrictament necessari per al correcte ús de la web.

En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si s’escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s'instal•lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d'explotació. Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat de SAV VILARÓ, sense que pugui entendre's que l'ús o accés al mateix atribueixi a l'usuari dret algun sobre els mateixos.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d'explotació queden prohibits.

L'establiment d'un hipervincle no implica en cap cas l'existència de relacions entre SAV VILARÓ i el propietari del lloc web en la qual s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació per part de SAV VILARÓ dels seus continguts o serveis.

SAV VILARÓ no es responsabilitza de l'ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi sobre la base dels mateixos.

3. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT

El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l'accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

SAV VILARÓ exclou, fins a on permet l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

a) La impossibilitat d'accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l'existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició, als quals s'hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s'ofereixen.

b) La presència de virus o d'altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.

c) L'incompliment de les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del tràfic i el present avís legal com a conseqüència de l'ús incorrecte del lloc web. En particular, i a manera exemplificativa, SAV VILARÓ no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel•lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il•lícita.

Així mateix, SAV VILARÓ declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d'aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre web màster (administrador del lloc web). La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament la d'informar a l'usuari sobre l'existència d'altres fonts susceptibles d'ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. SAV VILARÓ no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita als mateixos, per la qual cosa tampoc serà responsable del resultat obtingut. SAV VILARÓ no es responsabilitza de l'establiment d’hipervincles per part de tercers.

4. PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE CARÀCTER IL•LÍCIT

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il•lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat a les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d'enviar una notificació a SAV VILARÓ identificant-se degudament i especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada en la notificació és exacta.

Per a tota qüestió litigiosa que incumbeixi al lloc web del SAV VILARÓ, serà aplicable la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals de Barcelona (España).

5. PUBLICACIONS

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l'únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web ha d'entendre's com una guia sense propòsit de validesa legal.

6. POLÍTICA DE PRIVACITAT A continuació li indiquem els detalls referits als diferents tractaments de dades personals que realitzem a S A V SERRALLERIA I ALUMINI VILARO SL.

6.1. Tractament de les dades personals de potencials clients i contactes via web
6.1.1. Informació bàsica sobre Protecció de dades

Responsable: S A V SERRALLERIA I ALUMINI VILARO SL

Finalitat: Prestar els serveis sol•licitats, així com l’enviament de comunicacions comercials i newsletters informatives.

Legitimació: Execució d’un contracte.

Consentiment de l’interessat.

Destinataris: No es cediran dades a tercers, llevat obligació legal.

Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així como altres drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a l’adreça del responsable del tractament a agnesvilaro@savvilaro.com.

6.1.2. Informació addicional sobre Protecció de dades

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Entitat: S A V SERRALLERIA I ALUMINI VILARO SL – NIF: B61334611

Direcció postal: C/ Indústria, 11-13 Pol. Ind. La Quintana - 08504 Sant Julià de Vilatorta - Barcelona

Telèfon: 938888178

Correu electrònic: agnesvilaro@savvilaro.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A S A V SERRALLERIA I ALUMINI VILARO SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat d’atendre la seva sol•licitud i enviar-li comunicacions comercials, així com els nostres butlletins.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol•liciti la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

- Execució d’un contracte: Prestació dels serveis sol•licitats.

- Consentiment de l’interessat: Atendre la seva sol•licitud i enviar-li comunicacions comercials, així com els nostres butlletins.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No es cediran dades a tercers, llevat obligació legal.

Transferències de dades a tercers països.

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a S A V SERRALLERIA I ALUMINI VILARO SL estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol•licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol•licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a què van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol•licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. Així mateix, en els supòsits legalment establerts, tindrà dret a la portabilitat de les seves dades personals.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, S A V SERRALLERIA I ALUMINI VILARO SL deixarà de tractar les dades, llevat per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: enviant un correu electrònic a agnesvilaro@savvilaro.com o una carta a C/ Indústria, 11-13 Pol. Ind. La Quintana - 08504 Sant Julià de Vilatorta - Barcelona.

Quan es realitzi l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l'interès legítim del responsable, l'interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi.

Si ha donat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas de que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

6.2. Tractament de les dades personals dels contactes de correu electrònic

6.2.1. Informació bàsica sobre Protecció de dades

Responsable: S A V SERRALLERIA I ALUMINI VILARO SL

Finalitat: Prestar els serveis sol•licitats, així com l’enviament de comunicacions comercials i newsletters informatives.

Legitimació: Execució d’un contracte, Interès legítim del responsable o Consentiment de l’interessat.

Destinataris: No es cediran dades a tercers, llevat obligació legal.

Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així como altres drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a l’adreça del responsable del tractament a agnesvilaro@savvilaro.com.

6.2.2. Informació addicional sobre Protecció de dades

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Entitat: S A V SERRALLERIA I ALUMINI VILARO SL – NIF: B61334611

Direcció postal: C/ Indústria, 11-13 Pol. Ind. La Quintana - 08504 Sant Julià de Vilatorta - Barcelona

Telèfon: 938888178

Correu electrònic: agnesvilaro@savvilaro.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A S A V SERRALLERIA I ALUMINI VILARO SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de prestar els serveis que ens ha sol•licitat, atendre les seves sol•licituds d’informació i enviar-li comunicacions comercials.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol•liciti la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

- Execució d’un contracte: Prestació dels serveis sol•licitats.

- Interès legítim del responsable: Enviament de comunicacions comercials sobre els nostres serveis i/o productes.

- Consentiment de l’interessat: Enviament de comunicacions comercials sobre els nostres serveis i/o productes en base a sol•licituds prèvies mantingudes amb el responsable del tractament.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No es cediran dades a tercers, llevat obligació legal.

Transferències de dades a tercers països.

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a S A V SERRALLERIA I ALUMINI VILARO SL estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol•licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol•licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a què van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol•licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. Així mateix, en els supòsits legalment establerts, tindrà dret a la portabilitat de les seves dades personals.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, S A V SERRALLERIA I ALUMINI VILARO SL deixarà de tractar les dades, llevat per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: enviant un correu electrònic a agnesvilaro@savvilaro.com o una carta a C/ Indústria, 11-13 Pol. Ind. La Quintana - 08504 Sant Julià de Vilatorta - Barcelona.

Quan es realitzi l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l'interès legítim del responsable, l'interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi.

Si ha donat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas de que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

6.3. Tractament de les dades personals de videovigilància

6.3.1. Informació bàsica sobre Protecció de dades

Responsable: S A V SERRALLERIA I ALUMINI VILARO SL

Finalitat: Garantir la seguretat de persones, béns i instal•lacions.

Legitimació: Missió en Interès públic.

Destinataris: Estan previstes cessions de dades a: Si escau, les forces i cossos de seguretat de l'Estat, així com Jutjats i Tribunals.

Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats en la informació addicional, que pot exercir dirigint-se al responsable del tractament.

6.3.2. Informació addicional sobre Protecció de dades

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Entitat: S A V SERRALLERIA I ALUMINI VILARO SL – NIF: B61334611

Direcció postal: C/ Indústria, 11-13 Pol. Ind. La Quintana - 08504 Sant Julià de Vilatorta - Barcelona

Telèfon: 938888178

Correu electrònic: agnesvilaro@savvilaro.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A S A V SERRALLERIA I ALUMINI VILARO SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de garantir la seguretat de persones, béns i instal•lacions.

No es prendran decisions automatitzades en base de dades proporcionades.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran un màxim de 30 dies, excepte comunicació a Forces i Cossos de Seguretat, i/o Jutjats i Tribunals.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:
- Missió en Interès públic: Garantir la seguretat de persones, béns i instal•lacions.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:
- Si escau, les forces i cossos de seguretat de l'Estat, així com Jutjats i Tribunals, amb la finalitat d'aportar les imatges si s'ha comès un delicte.

Transferències de dades a tercers països.

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a S A V SERRALLERIA I ALUMINI VILARO SL estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol•licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol•licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a què van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol•licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, S A V SERRALLERIA I ALUMINI VILARO SL deixarà de tractar les dades, llevat per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se al responsable del tractament. Quan es realitzi l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l'interès legítim del responsable, l'interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi. Si ha donat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Les dades de caràcter personal que sol•licitem són imprescindibles per atendre la seva sol•licitud, resoldre qüestions plantejades i prestar els serveis contractats. En cas de no facilitar tota la informació necessària, no podrem atendre la seva sol•licitud, ni enviar la informació sol•licitada ni prestar els serveis sobre els quals el titular de les dades estigui interessat.

En cas de que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

7. POLÍTICA DE COOKIES

Què són les cookies?

Una cookie és un fitxer que es descarrega en el seu ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d'un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, poden utilitzar-se per reconèixer a l'usuari.

Per a què utilitzen les cookies aquesta pàgina web i quins són?

Aquesta pàgina web utilitza les cookies per a una sèrie de finalitats, incloses:

Tècniques o necessàries

Són aquelles que s'utilitzen per a la navegació i el bon funcionament de la nostra pàgina web. Permeten per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, accedir a parts d'accés restringit, utilitzar elements de seguretat, emmagatzemar continguts per a poder difondre vídeos o compartir continguts a través de xarxes socials.

El detall de les cookies tècniques o necessàries utilitzades en aquesta pàgina web és el següent:

Cookies Nom Tipus Propòsit Més informació displayCookieConsent Tècnica savvilaro.com Pròpia S'utilitza per a recordar que l'usuari ha acceptat la política de privacitat. En la pròpia pàgina web

Nota: Les cookies de tipus 'pròpies' són utilitzades només pel propietari d'aquesta web i les cookies 'De tercers' són utilitzades, pel prestador del servei que està detallat en el quadre anterior.

Eliminar o bloquejar les cookies

Vostè pot permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal•lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal•lat en el seu ordinador.

Pot veure més informació sobre el seu navegador i les cookies als següents enllaços:

- Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
- Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
- Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
- Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042
- Opera: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

Complement d'inhabilitació per a navegadors de Google Analytics

Si desitja rebutjar les cookies analítiques de Google Analytics en tots els navegadors, de manera que no s'enviï informació seva a Google Analitys, pot descarregar un complement que realitza aquesta funció des d'aquest enllaç: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.